347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282
347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282

$130,000

347 AMHERST, Inkster, MI, 48141 1282

22
Listing Agent: Brittany Drzinski
Courtesy of: Elite Realty